Lekarz Rodzinny

Decydując się na wybór lekarza rodzinnego w Przychodni Lekarzy Rodzinnych Skotniki mogą Państwo liczyć na następujące świadczenia:

  • Stały, bezpośredni dostęp do lekarza pierwszego kontaktu w przychodni
  • Wizyty domowe (jeżeli zdrowie Twoje lub Twoich bliskich uniemożliwia samodzielny przyjazd do przychodni)
  • Szczepienia dla dzieci i młodzieży zgodne z kalendarzem szczepień
  • Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie, tężcowi, odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, żółtaczce, inne
  • Skierowania na badania dodatkowe, specjalistyczne, leczenie szpitalne, rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe, inne
  • Wykonywanie podstawowych zabiegów medycznych (opatrunki, badanie EKG, mierzenie ciśnienia, itp.)
  • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał)
Polski
  • English