Pielęgniarka Środowiskowa

Pielęgniarki środowiskowe POZ Skotniki pomagają Pacjentom i lekarzom w następujących obszarach:

  • wykonujemy szczepienia zgodne z terminarzem szczepień oraz przypominamy o terminach oraz realizujemy badania bilansowe dzieci i młodzieży
  • wykonujemy świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań (również, jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa, w domu Pacjenta)
  • pomagamy osobom starszym świadcząc usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w domu ( w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby)
Polski
  • English