Położna Rodzinna

Położne rodzinne pomagają przyszłym i obecnym mamom zarówno w opiece nad noworodkiem jak również w przygotowaniu do narodzin dziecka. Zapewniamy:

  • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od dwudziestego pierwszego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania
  • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, realizowaną w ramach tak zwanych wizyt patronażowych
  • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się ran pooperacyjnych
  • odwiedzamy nowonarodzone dzieci oraz ich mamy w domu w ramach tak zwanych wizyt patronażowych (pomagamy w kąpieli noworodków, pomagamy zmieniać opatrunki mamom, obserwujemy rozwój niemowlaka; waga, wzrost, ogólny rozwój)
  • wykonywanie zabiegów, iniekcji, pobrań materiału do badań (w uzasadnionych przypadkach także w domu)
  • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia; w tym także edukację w zakresie planowania rodziny
Polski
  • English