Receiving Treatment in Krakow

.

Szanowni Państwo , informujemy że nasz Ośrodek Zdrowia Skotniki bierze udział w akcji promocyjnej miasta Kraków dotyczącej turystyki medycznej .

Receiving Treatment in Krakow . Dear Sirs , we proudly inform that our Skotniki Health Centre are involved in promotion of medical turists services by City of Krakow.

Polski
  • English